Övriga tjänster

Jag målar även om möbler och inredning på beställning. Färgen jag använder är Annie Sloans ”Chalk Paint”, som går att använda på alla typer av material och ger en mycket levande och tålig yta. Jag är kunnig i flera olika tekniker och kan bland annat förvandla saker till att se ut som om de vore gjorda av betong eller rostig metall.

För mer information, bildexempel och priser är du välkommen att kontakta mig