Feng Shui – En lära om energier och balans

Feng Shui – En lära om energier och balans

Hur det ser ut i vår närmiljö är viktigare än vad många tror och vet. Vissa känner direkt när man kommer in i ett rum att det är något som inte känns bra, medan andra tycks beröras mindre av ett rörigt, smutsigt eller oorganiserat rum. Men faktum är att vi alla påverkas – medvetet eller omedvetet! Det är ju så att vi själva och allt som finns runt omkring oss består av vibrerande materia som alstrar olika energinivåer, vilket påverkar oss på olika sätt hela tiden. Så har vi dåliga energier i de miljöer vi vistas i under en längre tid, kan det i värsta fall göra oss sjuka och leda till att våra liv inte fungerar så bra på flera olika plan. Det innebär att vi själva kan styra energierna så att de ”jobbar för oss” och optimerar våra liv inom olika områden. Exempelvis kan vi förbättra våra relationer, hitta rätt väg i livet och stärka vår hälsa.

 

De kinesiska orden Feng Shui betyder vind och vatten och är en symbol för det grundläggande i läran; balans och harmoni. Om vinden är svag, står luften stilla och det bli tryckande och kvalmigt. Om det däremot blåser upp till storm eller orkan, kan det rent av bli farligt för oss. Samma sak gäller med vatten – stillastående vatten blir grumligt och kan alstra sjukdomar, medan vatten som forsar eller skapar stora vågor blir obehagligt och skapar otrygghet. Förenklat är målet därför att få energin (chi på kinesiska) att ”flyta fram likt en porlande bäck mellan mjuka stenar”

 

ETT HEM I BALANS = EN SJÄL I BALANS

 

När man säger Feng Shui får många en bild av en speciell typ av inredning – i minimalistisk anda – men det handlar inte alls om någon viss stil. Feng Shui är en flera tusen år gammal lära som beskriver hur energierna påverkar oss och vår omgivning samt hur vi kan leda dessa i en viss riktning och på så vis styra hur vi vill att de ska påverka oss. Med hjälp av olika verktyg identifierar man vad i vår omgivning som kan förstärka, alternativt försvaga, chi och på så sätt hitta ett lagom flöde av positiv energi och en behaglig balans mellan de 5 elementen: eld, jord, metall, vatten och trä samt Yin och Yang. Alla färger, former och material har olika energinivåer och påverkar oss – och varandra – därför på olika sätt. Chi följer formen på möbler, mattor och andra saker i vår omgivning, man kan tänka att de är som stenarna i bäcken…

 

Så man kan alltså ha vilken inredningsstil och smak som helst, men genom att se över möblering, färgsättning och andra detaljer, kan man skapa en så optimal miljö som möjligt att vistas i, oavsett om det gäller i hemmet, trädgården eller på arbetsplatsen.

 

LIVING IN HARMONY IS LIVING WITH EASE

LIVING IN DISHARMONY IS LIVING WITH DISEASE…

 

En annan faktor, som många har hört talas om när man nämner Feng Shui, är att rensa i röran! Detta är en mycket viktig del av Feng Shui, då saker vi inte använder/tycker om, saker som ligger på fel ställe eller tar upp plats i garderober/förråd/under sängar etc. skapar negativa energier i våra hem. Att stressnivåerna i våra hjärnor ökar när vi har det rörigt runt omkring oss, finns det belägg för inom vetenskapen.